Lucian Blaga

Masca pe care unii oameni si-o pun poate fi mai esentiala si mai adecvata fiintei decat fata pe care o au.

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga

Citate despre Caracter - Lucian Blaga